For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

آموزش انرژیهای تجدید‌پذیر در ایران

توجه به انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان جایگزین انرژیهای فسیلی، باعث توسعه علمی و فنی کشورهای مختلف در این زمینه شده است. دانش انرژیهای تجدیدپذیر شامل مجموعه‌ای از علوم و فنون مهندسی است که ماهیت میان رشته‌ای آن‌را آشکار می‌کند.  با توجه به گستردگی منابع تجدیدپذیر مانند انرژی­های خورشیدی، باد، زیست توده و زمین گرمایی در ایران، گسترش آموزش و پژوهش به همراه صنعت و فناوری در این زمینه امری اجتناب ناپذیر است. در این مقاله، ابتدا ضرورت آموزش انرژیهای تجدید‌پذیر به عنوان یک رشته میان رشته‌ای و با توجه اهداف سند جامع علمی کشور، یعنی تربیت نیروی انسانی توانا در تولید علم و فناوری، مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس، مروری بر تجارب و برنامه­های آموزش انرژیهای تجدید‌پذیر در چند کشور جهان و مقایسه‌ای با برنامه­های در حال اجرا در دانشگاههای ایران صورت می‌گیرد. در پایان، راهکارها و پیشنهاداتی در زمینه آموزش انرژیهای تجدید‌پذیر که توسعه پایدار را در پی داشته باشد، ارائه می‌شود.

Conference Papers
ماه: 
October
Year: 
2013

تحت نظارت وف ایرانی