For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

طراحی آیرودینامیکی توربین بادی محور عمودی به روش المان پره -تکانه و به کمک داه های وزش باد در استان خراسان جنوبی

Journal Papers
ماه: 
Fall
Year: 
2013

تحت نظارت وف ایرانی