For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

انتشارات

عنوان تاریخ انتشار

بررسي تجربي اثر پوشش هاي نانو ساختار بر انتقال حرارت در جوشش استخري

داود سعيدي، علي اكبر عالم رجبي، محمد رضا گرسيوز، بيستمين همايش سالانه مهندسي مکانيک ايران، ارديبهشت 1391
ISME2012 ،شيراز، ايران

در تحقيق تجربي حاضر، اثر پوشاندن سطوح با لايه نانوساختار روي انتقال حرارت در جوشش استخري و شار حرارتي
بحراني در حضور سيال آب مقطر، بررسي شده است. از روش آندايزينگ كه يك روش بسيار شناخته شده و كارا در ايجاد سطوح با ساختار نانو بر روي سطوح فلزي است براي پوشش سطوح نمونه استفاده شد . اين روش از لحاظ صرفه اقتصادي و راحتي در ايجاد بسيار قابل توجيه ، است. پوشش دهي سطوح در سه زمان 15، 30 و 45 دقيقه روي زيرلايه هاي سند بلاس شده و اچ شده صورت گرفته و نتايج نشان دهنده افزايش در ضريب انتقال حرارت براي پوشش در زمان 15 دقيقه مي باشد. همچنين ميزان زاويه تماس بعنوان يكي از پارامترهاي موثر در شار حرارتي بحراني مورد بررسي قرار گرفته است.

 
Attachment: 
May, 2012

بهبود عملکرد آبگرمکن خورشیدی از دیدگاه انرژی و اکسرژی با استفاده از مواد تغییر فازدهنده

محمدعلی فضیلتی، علی¬اکبر عالم¬رجبی، اولين كنفرانس بين¬المللي رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي، 30-29 آبان 1390، تـهران، ايران

چكيده
روش معمول ذخيره¬ي گرما در آبگرمکنهاي خورشيدي استفاده از گرماي محسوس به صورت افزايش دماي مخلوط آب و ماده ضديخ در مخزن ذخیره آبگرمکن است. استفاده از ماده تغییر فاز دهنده، PCM، به منظور ذخیره گرما روش نوینی است که دارای مزایای زیادی است. در پژوهش حاضر عملکرد آبگرمکن خورشیدی با استفاده از ترکیب گرماي نهان پارافین و گرمای محسوس آب در منبع ذخیره آب گرم در مدل آزمایشگاهی آبگرمکن خورشیدی بررسي شده و بر روی بهبود عملکرد آن از دیدگاه انرژی و اکسرژی مطالعه شده است. در اینجا از یک نوع پارافین با خواص ترمودینامیکی ویژه به عنوان ماده تغییر فاز دهنده، در کپسولهای کروی داخل مخزن ذخیره استفاده شده است. آزمایش¬ها در سه گروه برای مدلسازی شرایط تابشی ضعیف، متوسط و قوی انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده¬ی بیشترین بهبود در قابلیت ذخیره انرژی برای تابشی شدید به اندازه 39% و در قابلیت ذخیره اکسرژی، بیشترین بهبود در شرایط تابشی متوسط و برابر 17% به دست آمده است.

November, 2011

بررسی پتانسیل انرژی باد در استان اردبیل جهت احداث نیروگاه برق بادی

پوریا علمداری، امید نعمت الهی، سيد مجتبي ميرحسيني و علی اکبر عالم رجبی، اولين كنفرانس بين¬المللي رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي، 30-29 آبان 1390، تـهران، ايران

چكيده
در عصر حاضر که منابع سوخت¬های فسیلی رو به کاهش است، استفاده از انرژی های تجدید¬پذیر و از جمله استفاده از انرژی باد جایگزین مناسبی است، که می¬تواند بقای بشر را تضمین نماید. بهره برداری از انرژی باد جهت تولید برق با استفاده از توربینهای بادی از جمله کاربردهای مورد علاقه دولتها می¬باشد. همچنین از عمده کاربردهای دیگر انرژی باد، بهره برداری به منظور پمپاژ آب به نواحی مختلف جهت کشاورزی، دامپروری، آبیاری مراتع و جنگل هاست. در پژوهش حاضر داده¬های حاصل از ایستگاه¬های موجود در استان کردستان به صورت آماری مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا سرعت باد در ارتفاع 40، 30 و10 متری مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین گلباد جهت وزش باد بررسی گردیده است. با تخمین پتانسیل انرژی باد توسط تابع توزیع احتمال ویبول برای دوره مورد بررسی، چگالی توان باد بدست آورده شده است. در این پژوهش ایستگاه¬های نمین و مشکین شهر مورد بررسی قرار گرفته اند. ايستگاه نمین داراي ميانگين سرعت سالیانه 94/4 متر بر ثانیه، در ارتفاع‌ 40 متری می باشد. همچنین ایستگاه مشکین شهر نیز داراي ميانگين سرعت سالیانه 31/4 متر بر ثانیه، در همین ارتفاع می باشد. به علاوه میزان چگالی توان سالانه باد در ارتفاع 40 متری برای ایستگاه نمین 92/275 وات بر متر مربع و در ایستگاه مشکین شهر 18/333 وات بر متر مربع می باشد.

 
November, 2011

بررسي تجربي عملکرد نوري شيشه¬هاي مختلف

علی اکبر عالم رجبی و امید اطلس چیان، نوزدهمین همايش سالانه مهندسي مکانيک ايران، 20 لغايت 22 ارديبهشت 1390، بیرجند، دانشگاه بیرجند، ايران

May, 2011

بررسی پتانسیل انرژی باد استان فارس جهت احداث نيروگاه برق بادي

پوریا علمداری، امید نعمت الهی و علی اکبر عالم رجبی، همايش ملي مهندسي مكانيك، دانشگاه آزاد مرودشت، 5 خرداد 1390

انرژي باد نظير ساير منابع انرژي تجديد پذير، به طور گسترده ولي پراكنده در دسترس مي باشد. این انرژي پیش از انقلاب صنعتي به عنوان يك منبع انرژي، به ميزان زياد مورد بهره برداري قرار مي گرفت ولي طي انقلاب صنعتي سوخت¬هاي فسيلي به دليل ارزاني و قابليت اطمينان بالا، جايگزين انرژي باد شدند. با اين وجود، بحران نفتي باعث ايجاد تمايلات جديدي در زمينه استفاده از انرژي باد جهت توليد برق متصل به شبكه، پمپاژ آب و تأمين انرژي الكتريكي نواحي دور افتاده گرديد. در پژوهش حاضر داده¬های حاصل از ایستگاه¬های موجود در استان فارس به صورت آماری مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا سرعت باد در ارتفاع 10، 30 و40 متری مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه گلباد جهت وزش باد بررسی گردیده است. سپس با تخمین پتانسیل انرژی باد توسط تابع توزیع احتمال ویبول برای دوره مورد بررسی، چگالی توان باد بدست آورده شده است.

 
May, 2011

بررسي عددي افزايش انتقال حرارت در جريا ن داخلي با اضافه كردن مانع به شكل صفحه ي مر بعي

احمد بدرام و علي اكبر عالم رجبي، مجموعه مقالات سومین کنفرانس بين‌المللي گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، 5–3 خرداد 1390 ، هتل المپيك، تهران، ايران

May, 2011

محاسبه میانگین زاویه تابش مستقیم برای ماه‌های شمسی

داود سعیدی، امید نعمت الهی و علی اکبر عالم رجبی، نوزدهمین همايش سالانه مهندسي مکانيک ايران، ISME2011، 20 لغايت 22 ارديبهشت 1390، بیرجند، دانشگاه بیرجند، ايران

چکیده
در دنیای امروز استفاده از انرژی¬های تجدید پذیر به عنوان جایگزینی برای انرژی¬های فسیلی مورد توجه قرار گرفته است. در این بین، انرژی خورشیدی که بشر از دیر باز در شکلهای مختلف از آن استفاده میکرد، مورد بررسی بیشتری قرار گرفته است. روش‌های سریع و آسان برای بدست آوردن عملکرد دمایی میانگین ماهانه برای طراحی سیستم‌های خورشیدی امروزه بسیار مورد نیاز است. همه روش‌های طراحی سیستم خورشیدی نیاز به داده ورودی متوسط ماهانه تابش روزانه جذب شده بر واحد سطح S ̅ دارد. برای بدست آوردن S ̅ به زاویه میانگین تابش مستقیم نیاز است. هدف این پژوهش بدست آوردن برای ماه‌های شمسی و با روشی آسان است. بدین منظور کدی به زبان متلب نوشته شد و صحت آن توسط نتایج ارائه شده توسط کلین بررسی شد.

 
May, 2011

بررسي پتانسيل انرژي باد حداده در استان سمنان جهت احداث نيروگاه برق بادي

سيد مجتبي ميرحسيني، احمد صداقت و علی اکبر عالم رجبی، اولين كنفرانس ملي سيستم¬هاي قدرت و انرژي¬هاي تجديدپذير، دانشگاه آزاد اسلامي واحد انار، 14-13 مرداد 1389

چكيده‌
بهره‌برداري از انرژي باد براي توليد برق با استفاده از توربين‌هاي بادي از جمله فناوري‌هاي سبز در زمينه تبديل انرژي و مورد علاقه جامعه امروزي بشر است. از عمده کاربردهای دیگر انرژی باد، بهره برداری به منظور پمپاژ آب در نواحی مختلف در زمينه کشاورزی، دامپروری، آبیاری و حفظ حيات وحش است. این عمل با استفاده از پمپ- توربین‌های بادی میسر می باشد. مسأله انتخاب جایگاه برای توربین‌های بادی مولد برق به دلیل حجم سرمایه گذاری بالا نسبت به پمپ توربین های بادی، با دقت بیشتری صورت می‌گیرد. در این مقاله، یک تحلیل آماری روی داده‌های بادی ایستگاه حداده در استان سمنان انجام شده است. ابتدا سرعت باد در ارتفاع‌هاي 40، 30 و10 متری در همه ماههای سال 2007 مطالعه شده و میانگین سرعت باد در این ایستگاه به ترتیب 857/5، 466/5 و 674/4 متر بر ثانیه در ارتفاع‌های یاد شده به دست آمده است. همچنین گلباد جهت وزش باد و تغییرات شدت آشفتگی باد بررسی شده است. با تخمین پتانسیل انرژی باد توسط تابع توزیع احتمال ویبول برای دوره مورد بررسی، چگالی توان باد محاسبه شده و با انتخاب چند توربین بادي متفاوت انرژيی که سالانه در حالت واقعی از این سایت قابل استحصال خواهد بود، برآورد شده است.

August, 2010

بررسی عملکرد ترمودینامیکی و آلایندگی یک سیکل ترکیبی پیل سوختی و میکروتوربین گازي جهت تامین انرژي مورد

علی عبدالهی، علی اکبر عالم رجبی، مجيد قاسمی، جاماسب پيرکندی ، " بررسی عملکرد ترموديناميکی و آلايندگی يک سيکل ترکيبی پيل سوختي و ميکروتوربين گازی جهت تامين انرژی مورد نياز ساختمان های مسکونی"، مجموعه مقالات دومین کنفرانس بين‌المللي گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، ايران، تهران، هتل المپيك، 11 – 13 خرداد 1389

June, 2010

بررسي تجربي اثر الكترود سوزني بر افزايش تبخيرآب به روش الکتروهيدرو-ديناميکي

مجتبی پناهی، علی اکبر عالم رجبی، هيجدهمين همايش سالانه بين‌المللي مهندسي مکانيک ايران، تهران، دانشگاه صنعتي شريف، 21 لغايت 23 ارديبهشت 1389

چکيده
در مقاله حاضر تاثیر پارامترهای مختلفی نظیر سرعت جریان هوای محوری، فواصل الکترودی، ولتاژ الکتریکی و شدت جریان الکتریکی بر شدت تبخیر در حضور میدان الکتریکی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته¬ است. آزمایش¬ها با الکترود سوزنی به قطر mm 1 با پلاریته مثبت و فواصل الکترودی 2، 3 و cm 4 و با سرعت-های هوای محوری 25/0، 00/1 و 75/1 انجام گرفتند. در تمامی آزمایش¬ها شدت جریان الکتریکی از ولتاژ شروع تا ولتاژ شکست در گامهای mA 01/0 افزایش یافت. اعمال میدان الکتریکی بین الکترودهای سوزنی و صفحه¬ای با تشکیل پلاسما حول الکترود سوزنی موجب حرکت توده هوا (باد کرونا) از سمت الکترود سوزنی به طرف الکترود صفحه¬ای می¬گردد. برخورد باد به سطح آب و ایجاد اغتشاش در لایه هوای اشباع مجاور سطح آب، افزایش آهنگ تبخیر را به دنبال دارد. به منظور بررسی تاثير هر يك از متغيرهاي فوق بر روي ميزان بهبود تبخير دو آزمايش، يكي در حضور ميدان الكتريكي و ديگري بدون اعمال ميدان الكتريكي انجام شد .با مقايسه مقادير به دست آمده براي تبخير از هر يك از آزمایش¬ها ، ميزان بهبود آهنگ تبخير در حضور ميدان الكتريكي محاسبه گرديد.

May, 2010

بررسی تجربي تاثير ميدان الكتريكي بر انتقال گرما درون محفظه‌هاي پره‌دار

علي‌اكبر عالم‌رجبي ، فريد فضل‌اللهي، محمدرضا سليم‌پور، هيجدهمين همايش سالانه بين‌المللي مهندسي مکانيک ايران، تهران، دانشگاه صنعتي شريف، 21 لغايت 23 ارديبهشت 1389

چکيده
مقاله حاضر به بررسی تجربي افزايش انتقال حرارت متاثر از ميدان الكتريكي درون محفظه‌هايي كه يك وجه رساناي حرارتي و الكتريكي پره‌دار و پنج وجه عايق حرارتي و الكتريكي دارد، مي‌پردازد. ابعاد مقطع محفظه 20 15 سانتي‌متر مربع و ارتفاع آن 15 سانتي‌متر است. ضخامت صفحه‌ي رساناي پره‌دار مسي 3 ميلي‌متر است. صفحه پره‌دار مسي براي سه‌حالت تك پره، سه پره و هفت پره بررسي شده است. ضخامت پره‌ها در مقطع عرضي يكنواخت است. وجه مقابل به صفحه‌ي پره‌دار داراي روزنه‌اي به ارتفاع 5/7 سانتي‌متر است و محل روزنه در پايين، وسط و بالاي ديواره قابل تغيير است. در بيرون محفظه و پشت صفحه مسي يك گرمكن الكتريكي صفحه‌اي قرار دارد. براي اعمال ميدان الكتريكي در درون محفظه از الكترودهاي سيمي استفاده شده است. موقعيت الكترودها نسبت به پره‌ها قابل تغيير است. تاثیر میدان الکتریکی بر انتقال حرارت برای محدوده‌ای از ولتاژها بررسی شده است. همخواني قابل قبولي براي مقايسه قسمتي از نتايج با مقالات مشابه وجود دارد. انتقال حرارت با افزايش ولتاژ اعمالي افزايش مي‌يابد. نتايج پژوهش حاضر بيان مي‌دارد كه اعمال ميدان الكتريكي درون محفظه‌ي روزنه‌دار وقتي روزنه در بالاي محفظه قرار دارد، بيشترين افزايش را بر ضريب انتقال حرارت دارد. بيشترين انتقال حرارت براي تمامي حالات يك پره و چند پره (3و7) وقتي الكترود در منتهااليه پره است، اتفاق مي‌افتد. با افزايش فاصله بين الكترود سيمي و صفحه‌اي با ثابت نگه داشتن جريان الكتريكي انتقال حرارت افزايش مي‌يابد.

May, 2010

بررسي و تحليل آماري پتانسيل انرژي باد در استان بوشهر جهت نصب توربين باد

صادق مطهر، احمد صداقت، علي اکبر عالم رجبی، اولين كنفرانس انرژي‌هاي تجديدپذير و توليد پراكنده ايران، دانشكده مهندسي دانشگاه بيرجند، اسفند 1388

چکیده
پتانسیل باد، براي تولید انرژي پاك، در بسیاري از نقاط ایران قابل توجه است. در این مقاله، یکتحلیل آماري روي دادههاي بادي ایستگاه بردخون در استان بوشهر انجام شده است. ابتدا سرعت باد در ارتفاع 30 ،40 و 10 متري در ماههاي مختلف مطالعه شده است. این ایستگاه داراي میانگین سرعت به 4 متر بر ثانیه در ارتفاعهاي یاد شده است. همچنین / 5 و 50 /36 ،5/ ترتیب 83 گلباد بیشترین جهت وزش باد و تغییرات شدت آشفتگی باد بررسی گردیده است.با تخمین پتانسل انرژي باد توسط تابع توزیع احتمال ویبول براي دوره مورد بررسی، چگالی توان باد بدست آورده شده و با انتخاب سه توربین باد متفاوت در حالت واقعی انرژي که سالانه از این سایت حاصل میشود، برآورد شده است.

March, 2010

بررسی عملکرد اگزرژي و آلایندگی یک نیروگاه ترکیبی توربین گاز - پیل سوختی اکسید جامد

علی عبدالهی، علی اکبر عالم رجبی، محمد رضا سلیم پور و صادق مطهر، اولين كنفرانس انرژي‌هاي تجديدپذير و توليد پراكنده ايران، دانشكده مهندسي دانشگاه بيرجند، اسفند

چکيده
امروزه بدست آوردن سيستمهاي توليد توان با راندمان بالا و پخش آلودگي کم بسيار حائز اهميت است. پيلهاي سوختي اکسيد جامد به خاطر انعطاف پذيري در مصرف انرژيهاي تجديد پذير و پتانسيل بسيار خوب براي استفاده در ترکيب با نيروگاههاي گازي بسيار مد نظر پژوهشگران قرار گرفته است. در اين مقاله يك سيستم ترکيبي پيل سوختي اکسيد جامد با يک نيروکاه گازي با سوخت ورودي گاز طبيعي در نظر گرفته شده است. براي تمام اجزا سيستم تحليل ترمو-ديناميکي بطور مجزا انجام شده است. همچنين با مطالعه پارامتري سيستم تاثير تغيير نرخ جريان سوخت و فشار عملکرد سيستم را بر توان خالص سيستم، راندمان قانون اول، بازگشت ناپذيري کل، عملکرد اگزرژي و انتشار دياکسيد کربن در جو بررسي شده است. نتايج نشان ميدهد که اين سيستم ميتواند به راندمان قانون اول بالاتر از 60 % و عملکرد اگزرژي بالاتر از 58 % برسد و افزايش نرخ جريان سوخت باعث کارايي ضعيف سيستم شده و افزايشفشار عملکرد پيل سوختي باعث کارايي بهتر سيستم خواهد شد.

March, 2010

بررسی تجربی آب¬شیرین¬کن خورشیدی چندمرحله¬ای

رسول کلباسی، علی¬اکبر عالم¬رجبی، احمد صابونچي، هفدهمين كنفرانس سالانه (بين المللي) مهندسي مكانيك ايران، تهران، دانشگاه تهران، ارديبهشت 1388

چكيده
براي جدا كردن نمك از آب و توليد آب شيرين به انرژي زيادي احتياج است. در سال 2003 حدود 203 ميليون بشكه نفت براي توليد روزانه 22 ميليون متر مكعب آب شيرين در جهان مصرف شد. انرژي خورشيدي يكي از منابعي است كه در نمكزدايي مورد استفاده قرار ميگيرد. با استفاده از فناوريهاي مختلفي ميتوان توليد پايين نمكزداهاي خورشيدي را بهبود بخشيد. نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهد كه در اثر جداسازي سطح چگالنده از سطح دريافت كننده تشعشات خورشيدي و بازيابي گرماي نهان تبخير، توليد به ترتيب 94 % و 70 % افزايش مييابد.

May, 2009

بررسی تعداد بهينه طبقات نمك¬زداي چندمرحله¬اي خورشيدي براي بازيابي گرماي نهان تبخير

رسول کلباسی، علی¬اکبر عالم¬رجبی، احمد صابونچي، هفدهمين كنفرانس سالانه (بين المللي) مهندسي مكانيك ايران، تهران، دانشگاه تهران، ارديبهشت 1388

چكيده
در اين مقاله استفاده از گرماي نهان تبخير طبقات پاييني يك نمكزداي چندمرحلهاي به منظور ارزيابي تعداد بهينه طبقات مورد بررسي قرار گرفته است. براي حل معادلات انرژي و انتقال جرم هر يك از طبقات نمكزداي چند مرحلهاي، از روش رونگ-كوتاي مرتبه 4 استفاده شده است. درشبيهسازي انجام شده مشاهده شد كه با افزايش تعداد طبقات، توليد افزايش خواهد يافت و اين روند تا طبقه 7 ادامه خواهد داشت. به منظور اعتباردهي نتايج يك دستگاه آب شيرين كن دو مرحله اي طراحي و ساخته شد و نتايج عددي با نتايج تجربي مقايسه شدند.

May, 2009

بررسی تجربی پارامترهای تاثیرگذار بر تشدید تبخیر به روش الکتروهیدرودینامیکی

مجتبی پناهی، علی اکبر عالم رجبی، هيجدهمين همايش سالانه بين‌المللي مهندسي مکانيک ايران، تهران، دانشگاه صنعتي شريف، 21 لغايت 23 ارديبهشت 1389

چکيده
در مقاله حاضر تاثیر پارامترهای مختلفی نظیر سرعت جریان هوای محوری، فواصل الکترودی، ولتاژ الکتریکی و شدت جریان الکتریکی بر شدت تبخیر در حضور میدان الکتریکی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته¬ است. آزمایش¬ها با الکترود سوزنی به قطر mm 1 با پلاریته مثبت و فواصل الکترودی 2، 3 و cm 4 و با سرعت-های هوای محوری 25/0، 00/1 و 75/1 انجام گرفتند. در تمامی آزمایش¬ها شدت جریان الکتریکی از ولتاژ شروع تا ولتاژ شکست در گامهای mA 01/0 افزایش یافت. اعمال میدان الکتریکی بین الکترودهای سوزنی و صفحه¬ای با تشکیل پلاسما حول الکترود سوزنی موجب حرکت توده هوا (باد کرونا) از سمت الکترود سوزنی به طرف الکترود صفحه¬ای می¬گردد. برخورد باد به سطح آب و ایجاد اغتشاش در لایه هوای اشباع مجاور سطح آب، افزایش آهنگ تبخیر را به دنبال دارد. به منظور بررسی تاثير هر يك از متغيرهاي فوق بر روي ميزان بهبود تبخير دو آزمايش، يكي در حضور ميدان الكتريكي و ديگري بدون اعمال ميدان الكتريكي انجام شد .با مقايسه مقادير به دست آمده براي تبخير از هر يك از آزمایش¬ها ، ميزان بهبود آهنگ تبخير در حضور ميدان الكتريكي محاسبه گرديد.

May, 2009

بهسازی آبگرمکن خورشیدی به کمک مواد تغییرفازدهنده

مجتبی پناهی، علی اکبر عالم رجبی، هيجدهمين همايش سالانه بين‌المللي مهندسي مکانيک ايران، تهران، دانشگاه صنعتي شريف، 21 لغايت 23 ارديبهشت 1389

چکيده
در مقاله حاضر تاثیر پارامترهای مختلفی نظیر سرعت جریان هوای محوری، فواصل الکترودی، ولتاژ الکتریکی و شدت جریان الکتریکی بر شدت تبخیر در حضور میدان الکتریکی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته¬ است. آزمایش¬ها با الکترود سوزنی به قطر mm 1 با پلاریته مثبت و فواصل الکترودی 2، 3 و cm 4 و با سرعت-های هوای محوری 25/0، 00/1 و 75/1 انجام گرفتند. در تمامی آزمایش¬ها شدت جریان الکتریکی از ولتاژ شروع تا ولتاژ شکست در گامهای mA 01/0 افزایش یافت. اعمال میدان الکتریکی بین الکترودهای سوزنی و صفحه¬ای با تشکیل پلاسما حول الکترود سوزنی موجب حرکت توده هوا (باد کرونا) از سمت الکترود سوزنی به طرف الکترود صفحه¬ای می¬گردد. برخورد باد به سطح آب و ایجاد اغتشاش در لایه هوای اشباع مجاور سطح آب، افزایش آهنگ تبخیر را به دنبال دارد. به منظور بررسی تاثير هر يك از متغيرهاي فوق بر روي ميزان بهبود تبخير دو آزمايش، يكي در حضور ميدان الكتريكي و ديگري بدون اعمال ميدان الكتريكي انجام شد .با مقايسه مقادير به دست آمده براي تبخير از هر يك از آزمایش¬ها ، ميزان بهبود آهنگ تبخير در حضور ميدان الكتريكي محاسبه گرديد.

May, 2009

بررسي تجربي آثار عدد پرانتل و ملحقات هندسی بر افزايش انتقال حرارت داخلی

علی محمدی نصرآبادی،علی اکبر عالم رجبی، هفدهمين كنفرانس سالانه (بين المللي) مهندسي مكانيك ايران، تهران، دانشگاه تهران، ارديبهشت 1388

May, 2009

بررسي تجربي اثر ملحقات حلقوي هندسي وچرخش ملحقات نسبت به يکديگر بر افزايش انتقال حرارت وافت فشار در جريان مغشوش درون لوله

علي محمدي نصرآبادي، علي اکبر عالم رجبي، دوازدهمین کنفرانس ديناميک شاره‌ها، دانشگاه صنعتی نوشيرواني بابل، 10- 8 اردیبهشت 1388

April, 2009

بررسی انتقال حرارت جابه‌جايي آزاد و اجباري از صفحات موج‌دار و تخت

علی اکبرعالم‌رجبی، سید محسن پایمرد، وحیدخلیلی فرد بروجنی، دوازدهمین کنفرانس ديناميک شاره‌ها، دانشگاه صنعتی نوشيرواني بابل، 10- 8 اردیبهشت 1388

April, 2009

تاثير موانع عمود بر جريان حلقوي بر انتقال گرما در يك مبدل حرارتي دو لوله‌اي

مجتبي احمدي، مهدي صاحبي، علي اکبر عالم رجبي، دوازدهمین کنفرانس ديناميک شاره‌ها، دانشگاه صنعتی نوشيرواني بابل، 10- 8 اردیبهشت 1388

April, 2009

افزايش انتقال حرارت جا‌به‌جايي طبيعي به وسيله اثرات الكتروهيدرو-ديناميكي

علي اکبر عالم رجبي، مهدي صاحبي، دوازدهمین کنفرانس ديناميک شاره‌ها، دانشگاه صنعتی نوشيرواني بابل، 10- 8 اردیبهشت 1388

April, 2009

تحليل سيکل توليد و بازيافت همزمان انرژی پيل سوختی (کاربری مسکونی)

احسان بنی اسدی، علی اکبر عالم رجبی، اولين همايش كنفرانس ملي هيدروژن و پيل سوختي، تهران، دانشگاه علم و صنعت ايران، بهمن 1387

January, 2009

تحليل اگزرژي سيستم ترکيبي پيل سوختي اکسيد جامد وميکرو توربين گاز

احمد طهماسبي، احمد صداقت، علي اکبر عالم رجبي، شانزدهمين كنفرانس سالانه (بين‌المللي) مهندسي مكانيك، ايران، كرمان، دانشگاه شهيد باهنر، 24-26 ارديبهشت 1387

May, 2008

بررسي تجربي تشديد تبخير به كمك اعمال ميدان الكتريكي

بابك كامكاري، علی اکبر عالم رجبي، محسن نصر اصفهاني، یازدهمین کنفرانس ديناميک شاره‌ها، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسي مکانيک، خرداد 1387

May, 2008

بررسي اثر مشخصات هندسي و پارامترهاي جريان بر انتقال حرارت در يك كانال موجدار

سعيد صادقي لفمجاني، علي اكبر عالم رجبي، شانزدهمين كنفرانس سالانه (بين‌المللي) مهندسي مكانيك، ايران، كرمان، دانشگاه شهيد باهنر، 24-26 ارديبهشت 1387

May, 2008

اثر گرمكن مياني بر دبي جرمي‌ در دودكشهاي با مكش طبيعي

احسان‌اله سعادتي، علي اکبر عالم رجبي، یازدهمین کنفرانس ديناميک شاره‌ها، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسي مکانيک، خرداد 1387

May, 2008

بررسي تجربي تاثير ملحقات توپر بر افزايش انتقال حرارت در جريان مغشوش داخلي

امیر توکلی، علی اکبر عالم رجبی، یازدهمین کنفرانس ديناميک شاره‌ها، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسي مکانيک، خرداد 1387

May, 2008

بررسي تجربي تاثير ديسك‌هاي حلقوي مورب بر افزايش انتقال حرارت در جريان مغشوش درون لوله

امیر توکلی، علی اکبر عالم رجبی، بابک کامکاری ، شانزدهمين كنفرانس سالانه (بين‌المللي) مهندسي مكانيك، ايران، كرمان، دانشگاه شهيد باهنر، 24-26 ارديبهشت 1387

May, 2008

عوامل موثر بر استفاده از منابع آب زیرزمینی به عنوان مخزن ذخیره انرژی

نرگس ترابی، علي اکبر عالم رجبي، یازدهمین کنفرانس ديناميک شاره‌ها، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسي مکانيک، خرداد 1387

May, 2008

بررسی اثر تراکم مرطوب بر کار مصرفی کمپرسور توربين‌های گازي

نويد تدبيری رودي، علی اکبر عالم رجبي، اولين همايش تخصصي ترموديناميك ايران، دانشگاه اصفهان آبان 1386

October, 2007

بهينه سازي و شناخت نقاط ناکارآمد در نيروگاه‌هاي پيشرفته

شعيب خانمحمدي، پوريا احمدي، علی اکبر عالم رجبي، اولين همايش تخصصي ترموديناميك ايران، دانشگاه اصفهان آبان 1386

October, 2007

مدل‌سازي ترموديناميكي سيستم تركيبي پيل سوختی اكسيد جامد توان بالا و توربين گاز

علي اکبر عالم رجبی، صادق مطهر، پانزدهمين کنفرانس سالانه(بين المللي) مهندسی مكانيك، ايران، تهران، دانشگاه صنعتی اميركبير، 25-27 ارديبهشت1386

May, 2007

بررسی اثر قطعات مربعي بر تشديد انتقال حرارت در جريان سه بعدی در لوله

محمدرضا نظری، علی اکبر عالم رجبی، پانزدهمين کنفرانس سالانه(بين المللي) مهندسی مكانيك، ايران، تهران، دانشگاه صنعتی اميركبير، 25-27 ارديبهشت1386

May, 2007

ارائه يك روش محاسبه چگالي در جريان‌هاي با سطح مشترك به روش واف

مصطفي اسماعيلي، علي اكبر عالم رجبي، ابراهيم شيراني، دهمين كنفرانس ديناميک شاره‌ها، دا نشگاه يزد، گروه مهندسي مكانيك، آبان 1385

October, 2006

بررسی عددی اثر ملحقات بر انتقال حرارت و افت فشار در جريان سه بعدی در لوله

علی اکبر عالم رجبی، محمدرضا نظری، احمد سوهانكار، دهمين كنفرانس ديناميک شاره‌ها، دا نشگاه يزد، گروه مهندسي مكانيك، آبان 1385

October, 2006

بررسي تشديد الکتروهيدروديناميکي تبخير به روش تجربي

جمشيد محرري، علي اکبر عالم رجبي، جواد پورآباده، چهاردهمين كنفرانس سالانه (بين المللي) مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتی اصفهان، ارديبهشت 1385

May, 2006

اثرديسک‌هايی با اشکال هندسی متفاوت بر انتقال حرارت در لوله

علی اکبر عالم رجبی، هاجر کرمی پور، چهاردهمين كنفرانس سالانه (بين المللي) مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتی اصفهان، ارديبهشت 1385

May, 2006

اثر ديسك هاي مورب بر انتقال حرارت در لوله با دماي ديواره ثابت

علی اکبر عالم رجبی، غلامرضا مرادي، سيزدهمين كنفرانس سالانه (بين المللي) مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتی اصفهان، ارديبهشت 1384

May, 2005

تشديد تبخير و خشك كردن به كمك الكتروهيدروديناميك

علی اکبر عالم رجبی ، ف . س . لای، سيزدهمين كنفرانس سالانه (بين المللي) مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتی اصفهان، ارديبهشت 1384

May, 2005

اثر اندازه ذرات بر تبخير و خشک کردن به کمک الکتروهيدرو-ديناميک

علی اکبر عالم رجبی ، ف . س . لای، نهمين كنفرانس سالانه ديناميك شاره‌ها، دانشگاه شيراز، اسفند 1383

March, 2005

بررسی افزايش راندمان مبدل حرارتی دو لوله ای توام با احتراق

علی اکبر عالم رجبی ، صادق امينی، هشتمين كنفرانس ديانيك شاره ها، تبريز، شهريور 1382

September, 2003

تحليل انتقال حرارت در يك بخاري تابشي

علي اكبر عالم رجبي، شاهين دشتستاني نژاد ، " تحليل انتقال حرارت در يك بخاري تابشي"، ششمين كنفرانس سالانه مهندسي مكانيك ايران، تهران، ارديبهشت 1377

May, 1998

انتقال حرارت مطلوب از يك لوله مدفون

علي اكبر عالم رجبي، محمدرضا بيات، ششمين كنفرانس سالانه مهندسي مكانيك ايران، تهران، ارديبهشت 1377

May, 1998

بررسي تجربي يك انباره سرما با سيكل تبريد مستقيم

علي اكبر عالم رجبي، عليرضا آخوندپور، ششمين كنفرانس سالانه مهندسي مكانيك ايران، تهران ارديبهشت 1377

May, 1998

دورنماي مصرف انرژي در كشاورزي و صنايع وابسته به آن

علي اكبر عالم رجبي، مجموعه مقالات سمينار نقش صنعت در توسعه كشاورزي، اصفهان، 16-18 ارديبهشت 1376

May, 1997
Journal Papers
عنوان تاریخ انتشار

بررسي پتانسيل انرژي باد در استان خراسان شمالي در ايران

داود سعیدی، امید نعمت الهی و علی اکبر عالم رجبی، نشريه علمي- پژوهشي مديريت انرژي، شماره 1، سال اول، زمستان 1390، ازصفحه 49 الي 56

March, 2012
Attachment: 
March, 2012

بررسي تجربي تأثير ملحقات توپر بر افزايش انتقال حرارت در جريان مغشوش داخلي

امير توكلي و علي اكبر عالم رجبي، نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران، سال يازدهم، شماره دوم، زمستان 1388، از صفحه 30 الی 47

 
March, 2010

بررسي عددي سه بعدي اثر ملحقات بر انتقال حرارت و افت فشار در يك لوله

محمد رضا نظری و علی اکبر عالم رجبی ، نشريه مكانيك و هوا فضا، جلد 4، شماره 2، تابستان 1387 ، از صفحه 1 الي 14

 
July, 2008

بررسي انتقال حرارت سه بعدي و غيردائم در لوله هاي مدفون

علي اكبر عالم رجبي، محمد رضا نيك نژادي، ناصر ثقه الاسلامي، نشريه انرژي ايران، سال سوم، شماره 6، مرداد 1378

چكيده
انتقال حرارت در لوله هاي مدفون و آثار گرمايي آن بر روي سطح زمين به دلايل مختلف از جمله كاربرد آن در ذوب يخ باند فروگاهها براي تسهيل در فرود هواپيماها ساليان متمادي است كه مورد توجه محققان قرار گرفته است و چنانچه پوششي از عايق در زير لوله ها در نظر گرفته شود خود باعث هدايت گرماي بيشتري به سطح زمين و جلوگيري از نفوذ بيهوده آن تا عمق نامحدود درون خاك مي گردد. هدف اصلي از اين تحقيق بررسي اثر عايق بر عملكرد لوله مدفون به روش عددي است و براي حل معادلات حاكم بر مسئله از يك روش سه مرحله اي ضمني با جهت متغير كه به صورت نامشروط پايدار است، استفاده شده است.

July, 1999

ذخيره انرژي خورشيدي به كمك مواد تغيير فاز دهنده

علی اکبر عالم رجبی و احمد صابونچی، نشريه پژوهشي انجمن مهندسان مكانيك ايران، سال اول، شماره اول، 1376، از صفحه 18 الی 38

March, 1998

بررسي تجربي تاثير گام و زاويه انحراف مارپيچها در ضريب انتقال حرارت جابجايي آزاد

علي اكبر عالم رجبي ، محمد جعفر حميديا شهرضا، نشريه علمي-پژوهشي امير كبير، سال هشتم، شماره 29، پاييز 1374

September, 1995

 

تحت نظارت وف ایرانی