For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

زندگی نامه

دکتر عالم رجبی در سال 1334 در شهر یزد ديده به جهان گشود. دوره کارشناسی مهندسی مکانیک را در دانشگاه صنعتی شریف در سال 1356 به پایان برد . سپس تحصیلات عالی خود را برای کسب  مدارج کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در دانشگاه بیرمنگام انگلستان در رشته مهندسي مكانيك ادامه داد و پس از آن تا کنون به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه صنعتی اصفهان اشتغال دارد.  دکتر عالم رجبی در دوران اشتغال خود در مناصب مدیریتی متعددی چون ریاست اداره آموزش، معاونت دانشجویی دانشگاه، ریاست دانشکده مهندسی مکانیک، ریاست دفتر نظارت و ارزیابی آموزش دانشگاه، معاونت پژوهشی دانشکده و مدیریت گروه حرارت و سیالات خدمت کرده است.

دانلود زندگی نامه:

تحت نظارت وف ایرانی